Aku ngimpi yen aku ndedonga ing udan, lan udan awujud bunder cilik ing ambane awal segara, nanging aku mlebu lan terus ndedonga marang Gusti Allah lan nyuwun marang Panjenengane sing gedhe kanugrahane supaya diparingi lubèr. dhuwit lan ngganggu kuwatirku karo nangis entheng, apa tegese?
Nikah karo anak lan umur patang puluh taun